Opmerkingen Brem

Opmerking 1: (III-6)
Johanna Hendrika Brem
(1890 – 1901) is op 66-jarige leeftijd overleden ten gevolge van een dysenterie epidemie die in 1901 in Hattem plaatsvond. De epidemie werd hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een zwaar verontreinigde waterput op de kruising van de Nieuweweg-Grotegracht.

Opmerking 2: (III-6)
Johannes Hendrikus Beekhof
(1850 – 1939) was een zoon van de ongehuwde Grietje Maars Langevoord. Hij werd in Hattem aangeduid als ‘de olde Beekhof’, en woonde in de buurt van de Leemcule.  In de huwelijksakte wordt hij landbouwer genoemd en in het bevolkingsregister staat hij op adres C220 te boek als ‘broodjager’. Volgens overlevering is hij een kind van een liefhebber en tevens rokkenjager, die de bossen van met name ‘Molecaten’ als jachtterrein had. Grietje Maars Langevoord woonde in dat gebied. Volgens diegenen die Johannes Hendrikus Beekhof hebben gekend, vertoonde hij een sprekende gelijkenis met Koning Willem III…
Bij het huwelijk van Grietje Maars Langevoord op 10-06-1863 in Hattem, werd Johannes Hendrikus op 13-jarige leeftijd door Teunis Gerrit Beekhof geëcht.