Liefers

Familienaam Liefers

De familienaam Liefers is via een patroniem tot stand gekomen. Een patroniem is een vadersnaam. Voordat Nederland in 1811 onder de Franse overheersing viel, was het gebruikelijk om aan de naam van een kind die van de vader toe te voegen. Dit werd vooral gedaan om verwarring te voorkomen. Voor onze familie was dat de (voor)naam Liefert. Na invoering van de burgerlijke stand was iedereen verplicht om een achternaam bij wet te laten registreren. Onze familienaam werd in 1812 door Gerrit Martens Liefers officieel vastgelegd. In de beginperiode werd de ‘nieuwe’ achternaam vaak gecombineerd met het gebruikelijke patroniem. Dat was ook het geval bij Gerrit (Martens) Liefers. Na de Franse overheersing die in 1813 eindigde, bleven veel ingevoerde wetten gehandhaafd, waaronder die van de burgerlijke stand. De spelling van onze familienaam is niet altijd consequent doorgevoerd. De ambtenaar van de burgerlijke stand verschreef zich nog wel eens bij het aangeven van een geboorte. De aangevers waren niet altijd in staat om de spelling te controleren, omdat zij vaak niet konden lezen. Binnen onze stamboom zijn daar een aantal voorbeelden van te vinden. De familienaam Liefers was echter reeds lang voordat de Franse overheid ons deze verplichting oplegde in gebruik. De eerste variant vinden we al op 09-12-1708 bij de doop van Anna Lieffers.