Keijl

Familienaam Keijl
Het is een reële veronderstelling dat de familie- of geslachtsnaam Keijl haar oorsprong vindt in Kortrijk (België). Tijdens de Nederlandse opstand zijn duizenden Zuid-Nederlanders vanwege voortdurende plunderingen door Franse en Spaanse troepen naar het noorden uitgeweken. Het is daarom goed denkbaar dat de veenkolonie ‘De Kieler Compagnie’ in het Groninger Goorecht haar naam dankt aan de uit Kortrijk stammende Kiels. Het geslacht Kiel staat bekend als een pioniersgeslacht, dat via Groningen en Drenthe in Staphorst is neergestreken. De Kiels nemen niet zonder meer genoegen met de bestaande gebruiken en politieke toestanden en zijn bereid hier letterlijk voor op de vuist te gaan. Het ongenoegen van de Staphorster Kiels wordt door de tak in Hattem geprolongeerd, waardoor er voortdurend onenigheid ontstaat met de gemeentelijke autoriteiten.
De familienaam Kiel wordt in 1811 door Harm Alberts Kiel (1748 – 1831) in Staphorst vastgelegd. Merkwaardigerwijs ondertekent hij de akte echter met Harm Kijel. In de loop der jaren hebben een aantal verschrijvingen de volgende spellingsvarianten opgeleverd: Kiel, Kijel, Kijl, Keil en Keijl.