Jaspers

Familienaam Jaspers

De familienaam Jaspers is via een patroniem tot stand gekomen. Een patroniem is een vadersnaam. Voordat Nederland in 1811 onder de Franse overheersing viel, was het gebruikelijk om aan de naam van een kind die van de vader toe te voegen. Dit werd vooral gedaan om verwarring tussen personen te voorkomen. Voor de familienaam Jaspers was dat de voornaam Jasper. Na de invoering van de burgerlijke stand was iedereen verplicht om een familienaam bij wet te laten registreren. Na de Franse overheersing die in 1813 eindigde, bleven veel ingevoerde wetten gehandhaafd, waaronder die van de burgerlijke stand. De familienaam Jaspers was echter reeds lang voordat de Franse overheid ons deze verplichting oplegde in gebruik. Bij de geboorte van Wolter Jaspers in 1682 in Hengelo was dat al het geval.