Heideveld

Hendrik Willems Heijdeveld (1780 – 1818) heeft samen met zijn ouders, broers en zusters, de familie- of geslachtsnaam Heideveld laten vastleggen.

Deze familie- of geslachtsnaam is hoogstwaarschijnlijk terug te voeren tot de woonplaats van betrokkenen. De Veluwe, met een oppervlakte van ongeveer 1.000 vierkante kilometer, begrensd door de IJssel, Zuiderzee en de Gelderse Vallei, was midden 17e eeuw nog grotendeels onontgonnen met nauwelijks toegankelijke bossen, heidevelden en zandverstuivingen. Hier en daar lagen grotendeels geïsoleerde dorpjes, die werden verbonden door zandwegen.

Akte 114:
Achttienhonderd en twaalf, den derden September, is voor ons Maire van Heerde gecompareerd, Hendrik Willems, wonende onder deze gemeente, welke verklaarde voor familienaam aan te nemen Heideveld.

De geslachtsnaam Heideveld is in Nederland slechts één keer aangevraagd, waardoor iedereen die deze achternaam draagt familie van elkaar is.